Generellt om konditionsträning


Med konditionsträning syftar man huvudsakligen på sådan typ av medveten fysisk rörelse, ansträngning och aktivitet där man genom aeroba eller anaeroba processer tränar kroppens uthållighet, syreupptagningsförmåga, hjärta och kärl med mera. Exempel på konditionsträning är löpning och dans och andra typer av aktiviteter där styrkan i musklerna är mindre central.

Vid långvarig och regelbunden konditionsträning förbättras en människas vilopuls genom att den sänks, vilket bland annat minskar risken för stressrelaterade sjukdomar. Även fettförbränningen ökar när vi konditionstränar och det är därför det är en bra aktivitet att lägga in i sitt dagliga schema för den som är överviktig. Kroppen är gjord för att röra på sig och ju bättre kondition vi har, desto bättre mår vi. Konditionsträning kan dessutom motverka depressioner och ångestsymtom på grund av dess effekt på signalsubstanser i hjärnan.

Negativ påverkan på konditionsträningen
En stor faktor som har negativ inverkan på vår kondition och upplevelsen av den är rökning. Rökningen påverkar direkt vår syreupptagningsförmåga genom att kolmonoxiden i cigarettröken skadar de röda blodkroppar vars uppgift är att föra ut syre i kroppen. Det blir dessutom svårare för lungorna att ta upp syre från luften. Utebliven konditionsträning påverkar självklart också konditionen mycket. Det är viktigt att man försöker hitta någon typ av träning som passar ens unika behov och förutsättningar och som man trivs med. Träning ska vara roligt!